nyheter 1

Isolering av antikoagulerande och fibrinolytiska komponenter från Agkistrodon acutus gift

Separation av antikoagulerande och fibrinolytiska komponenter från Agkistrodon acutus gift och deras effekter på koagulationssystemet

Syfte: Att studera effekten av renat trombin som enzym och plasmin från Agkistrodon acutus gift på blodkoagulationssystemet

Metoder: Trombinliknande enzym och plasmin isolerades och renades från giftet från Agkistrodon acutus med DEAE Sepharose CL-6B och Sephadex G-75 kromatografi, och deras effekter på koagulationssystemindex observerades genom in vivo-experiment.Resultat: Trombinliknande enzym och plasmin isolerades från giftet från Agkistrodon acutus, och deras relativa molekylvikter var 39300 respektive 26600. Både trombinliknande enzym och plasmin från Agkistrodon acutus gift kan avsevärt förlänga koagulationstiden för helblod, aktiverad partiell protrombin tid, trombintid och protrombintid, och minska halten av fibrinogen, men effekten av trombinliknande enzym är starkare, medan plasmin visar antikoagulerande effekt endast vid en större dos, och kombinationen av de två är bättre än deras engångsanvändning

Slutsats:

Trombinliknande enzym och plasmin från Agkistrodon acutus gift har en effekt på blodkoagulationssystemet hos djur, och kombinationen av de två har uppenbar antikoagulerande effekt

36


Posttid: 10 maj 2023